Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Draw Your Mom


The pictures below were drawn by kids of 6-9 years old who depicted their mothers. Do you think you can find the similarity between the pictures and real photos of their Moms?

http://englishrussia.com/2011/09/30/draw-your-mom/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...